A14 Kimono Box (28 pcs)

2 Prawn Nigiri
2 Fresh Salmon Nigiri
2 Smoked Salmon Nigiri
2 Fresh Red Tuna Nigiri
4 Tuna Mayo Maki
4 Prawn & Chive Maki
4 Fresh Salmon Maki
4 Fresh Red Tuna Maki
4 Prawn Tempura RollRelated Items