A71 Fresh Salmon Sashimi (3 pcs)

  • Regular price 265.00


Fresh Norwegian Salmon Slices.